Verhoging van bedrijfscontinuïteit door gevalideerd design

Wanneer de architectuur verandert van een traditionele silobenadering naar een integrale totaaloplossing, is er veel méér ‘waarde’ te behalen dan wellicht initieel wordt voorzien.

De Vosko Enterprise Cloud Infrastructure, kortweg VECI, bestaat net zoals andere oplossingen uit een set componenten van een ecosysteem, welke centraal worden aangestuurd als één datacenteroplossing. Wat VECI op inhoud differentieert op architectuur is dat het platform een brede scope aan merken, technologieën en PaaS oplossingen kan ondersteunen. De business (-applicatie) is hiermee leidend voor de technische oplossing in plaats van omgekeerd. De meest voordehand liggende meerwaarde die komt uit een Private Cloud is een snellere ICT dienstverlening, tegen lagere operationele kosten.

 

Er zijn echter ook andere ‘deuren die open gaan’ door een integrale architectuur. Denk bijvoorbeeld aan totaalsupport en een ‘pay-per-use’-model per maand op de totaaloplossing. Wat ook mogelijk wordt in een totaaloplossing is de validatie van het volledige design, alle hardware en softwarecomponenten mét elkaar in plaats van traditionele validatie per silocomponent.

 

Validatie van een totaaloplossing bant de risico’s uit die inherent zijn aan een silobenadering. Vosko valideert het VECI-platform en de afzonderlijke onderdelen hiervan tweemaal per jaar. Als dienst verzorgt Vosko bij de afname van een VECI-platform dat het gevalideerde design tweemaal per jaar wordt doorgevoerd in de omgeving van de klant. Hierdoor blijft de oplossing altijd optimaal in functionaliteit en continuïteit. VECI is dan ook niet alleen een totaaloplossing bij aanschaf, maar gedurende de volledige lifecycle van de oplossing.

Bedrijfsrisico door afhankelijkheden wordt door validatie tot een minimum beperkt. Het risico op uitval wordt hierdoor verlaagd en de uptime voor de business verhoogd!

 

VECI ValidatieVECI Platform

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of een live demonstratie van VECI mét geautomatiseerde werkprocessen, nodigen wij u graag uit in ons Vosko Experience Center. 

Delen via