Veni Vidi VECI

Uitgekiende Cloud Infrastructure brengt de ICT-afdeling  ‘back in control’

‘Every company is a software company’, zeiden GE baas Jef Immelt en CISCO CEO John Chambers ooit onafhankelijk van elkaar. En inderdaad: automerken verkopen computers op wielen, parfummerken hebben apps in de appstore, en een gemiddelde smartwatch heeft meer computing power dan het computersysteem dat de Apollo 11 op de maan liet landen. Je zou denken dat er geen machtigere afdeling bestaat dan de ICT-afdeling binnen enterprise organisaties met meer dan 1.000 connected medewerkers. Connected medewerkers met ieder meerdere eigen devices en minimaal 30 apps per device. Maar die ICT-afdeling moet ook het hoofd bieden aan complexere vragen en percepties van de gebruiker. Want die gebruiker verwacht dat een extra ICT service zó snel geïnstalleerd is als een app op een smartphone. Lukt dat de ICT afdeling niet? Dan gebruikt een medisch specialist WhatsApp om medische foto’s te versturen of een politicus Hotmail om e-mails met gevoelige informatie te versturen. Waarom een ICT-afdeling inschakelen als je zelf ook makkelijk een app kunt downloaden om je werk eenvoudiger en sneller kunt maken?

De ICT-afdeling transformeert met de gebruikers mee
Traditioneel is er een silo georiënteerde aanpak binnen de ICT-afdeling van enterprise organisaties: Een losse server-, storage- en netwerkafdeling, en als het even kan ook nog een groep virtualisatie specialisten. Allemaal met eigen budgetten en leveranciers, én ieder die zijn eigen taakgebied optimaliseert. Snellere storage, sneller netwerk, meer computing power. Dat gaat niet samen met de op output gerichte vragen van organisaties en gebruikers. Die vraagt om snellere, adequate dienstverlening, en een ICT-afdeling die in control is. Over kosten, maar ook over bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Want van wie is die ene opgeslagen foto die de medisch specialist via WhatsApp heeft verstuurd en nu ergens in de cloud hangt als hij dat zelf regelt. En dan is er soms het topmanagement dat overweegt om bij gebrek aan een passende interne oplossing dan maar dat hele datacenter te outsourcen. Zonder die afweging echt te doorleven. Die vereiste snelheid van services past inderdaad niet binnen een verzuilde omgeving. En betekent dat er technische oplossingen, of betere platformen moeten zijn die al die elementen tezamen en georkestreerd aansturen. Computing, storage, networking en virtualisation. Vanuit één enkel dashboard. De laatste zes jaar is een consolidatie van oplossingen voor de datacenters ingezet die het mogelijk maakt om de integrerende ICT-afdelingen te bedienen. En dat is ook wel nodig omdat er met de komst van de verschillende cloudoplossingen nog meer te kiezen is.

Private, public of hybrid cloud, het speelveld van de ‘cloud broker’
Het blijft een strikvraag om te moeten kiezen voor private of public cloud oplossingen voor het gehele datacenter. Maar goed bekeken is het geen of / of situatie. Sommige dataservices lenen zich alleen al wettelijk niet voor public cloud. Moet dan alles maar private? De vraag moet anders zijn, eigenlijk net als met het georkestreerd aansturen van een private datacenter. Hoe orkestreer je verschillende cloud omgevingen vanuit de ICT-afdeling zodat ze voldoen aan de organisatievraag? Ook daar is een oplossing voor: het Cloud Management Center. Een ICT-afdeling kan daarmee op basis van een volledige set van requirements per applicatie kiezen waar die gepubliceerd wordt: private, public of in een tussenvorm. Kosten, wetgeving, snelheid, risico’s, SLA, beschikbaarheid en schaalbaarheid kunnen per service worden afgewogen. De ICT-afdeling wordt daarmee ‘cloud broker’.

De app store van de ICT-afdeling - enterprise proof en met toegevoegde waarde
Terug naar de specialist met WhatsApp. Die wil gewoon zijn foto kunnen versturen zonder na te denken over in welke cloud nu precies de data terechtkomt. En dus moet binnen die enterprise ICT-omgeving een alternatief bestaan dat plug en play is. Vanuit een Appstore. Maar dan wel met de relevante adressenlijst van alle collega’s erin. Zodat een app uit de appstore van de ICT-afdeling niet alleen qua gebruiksvriendelijkheid on par is met de populaire public tegenhangers maar ook functionaliteit heeft die een gebruiker zelf niet wil missen.

Back in control vanuit een nieuwe cockpit
Kortom, het datacenter is ontzuild door het cloud management platform; de cloud center tool doet hetzelfde op het niveau daarboven door op basis van rules en profielen de applicatie te publiceren naar de geschikte cloud omgeving; en een enterprise app store komt tegemoet aan de eisen en wensen van gebruikers. Het resultaat: De ICT-afdeling is weer in control. Maar wel in een nieuwe context. En dat heeft gevolgen voor de functieprofielen binnen de ICT-afdeling. De traditionele rol van rol de ICT-beheerder verschuift richting business consultant voor de eigen organisatie. Met meer ruimte voor projecten en innovatiegerichte activiteiten.

Ontwikkelen voor voorsprong
So far so good zou je zeggen. Tegelijkertijd vraagt deze hoge mate van integratie veel voorwerk van leveranciers van componenten voor IT-infrastructuur. Want klanten willen liefst in de Amazon cloud omgeving dezelfde securityprotocollen als in het private data center. En juist door de geïntegreerde datacenter oplossingen praten die security hardware leveranciers minder met de eindklant. En juist daar ligt de rol voor Integrators. Vosko werkt precies daaraan met partijen zoals Checkpoint en Cisco. Om de vraag voor te blijven. Dat heeft geleid tot de eigen referentiearchitectuur en Cloud Management platform VECI. Die werkt met een breed pallet aan onderliggende oplossingen. Die architectuur en oplossingen worden periodiek getoetst in een formeel certificatieproces. Zodat de infrastructuur met alle upgrades die onder de motorkap plaatsvinden, optimaal blijft functioneren. VECI is nadrukkelijk ontworpen als totaaloplossing voor de complete ICT-infrastructuur van ‘enterprises’. Die infrastructuur bestaat uit de onderdelen Networking (inclusief onder meer security en load balancing), Compute, Storage en Virtualisatie, waarbij het geheel wordt bestuurd via een Cloud Management Platform softwareoplossing.

Delen via