Nieuw Netwerk: LoRaWAN naast Wi-Fi en 4G/LTE voor IoT

De opmars van ‘The Internet of Things’ (IoT) brengt degenen die het moeten realiseren tot nieuwe inzichten. Een groot deel van de toepassingen beperkt zich tot het uitlezen van sensoren op afstand en het daarna centraal verwerken van de verzamelde informatie. De communicatie van deze sensoren naar een centrale collector gebeurt niet continu, sterker, in veel gevallen wordt de gegevensoverdracht beperkt tot één keer per uur, per dag, per week, per maand of wanneer er iets te melden valt. Denk aan energiemeters, parkeerplaats sensoren, vuilnisbak vulgraad sensoren, waterpeil meters, rookdetectors en meer.


Het is belangrijk dat de sensoren lang gebruik kunnen maken van een batterij, liefst jaren. Het is ook belangrijk dat de sensor binnen bereik is van een netwerk. Wi-Fi is beschikbaar in gebouwen, maar vaak niet op andere plaatsen waar sensoren worden geplaatst. 4G/LTE is daar wel beschikbaar, maar een zender/ontvanger en het gebruik zijn prijzig, zeker bij hoge volumes van sensoren. Het is daarom niet verwonderlijk, dat men nieuwe netwerken ontwikkelt die afgestemd zijn op het gebruik van sensoren. Netwerken met een bereik van 1 tot 10 km en een extreem laag energieverbruik waarbij snelheid en bandbreedte beperkt kunnen blijven. Netwerken die overweg kunnen met goedkope communicatie-chipsets in sensoren van hooguit een paar Euro. En netwerken waarbij de operationele kosten onder de 1 Euro per sensor per jaar blijven.

 
Er zijn op dit gebied diverse initiatieven gestart, één daarvan is Long Range Wide Area Network ofwel LoRaWAN. Telecom providers rollen dit inmiddels uit in diverse landen waaronder Nederland. Maar er zijn ook initiatieven zoals in Amsterdam, waar inmiddels via crowdfunding een gratis te gebruiken LoRaWAN is uitgerold. Naast het direct aansluiten van sensoren op dit netwerk kunnen deze ook gebundeld worden ontsloten via een bridge of gateway. Voorbeelden zien we al bij de Philips HUE lampen, die onderling communiceren via ZigBee, een ‘short range low energy’ communicatie protocol en die via een bridge communiceren met smartphones en tablets over Wi-Fi.

 
LoRaWAN is dus geen vervanging van Wi-Fi of 4G/LTE, het is een aanvulling daarop specifiek voor IoT toepassingen. Binnenshuis kan IoT gebruik maken van Wi-Fi, waarna het via een bridge of gateway over langere afstand kosteneffectief kan communiceren via LoRaWAN. Buitenshuis zal direct gecommuniceerd worden over LoRaWAN. Dit netwerk is echter niet geschikt voor hoge datavolumes, video, voice of tijdkritische applicaties, daarvoor blijven Wi-Fi en 4G/LTE de aangewezen netwerken.

Delen via