Enterprise Networking, Wlan & Mobility, Security, Datacenter, Collaboration

BLOG

Automation en Orchestration met als doel: betrouwbaarheid

Bedrijven en IT-beheerders willen allemaal hetzelfde: Ze willen een betrouwbare IT omgeving! Deze betrouwbaarheid wordt gefaciliteerd door voorspelbaarheid en beschikbaarheid-/redundantie-technieken. Oude vertrouwde redundantie-technieken (zoals RAID) zijn aan revolutionaire ontwikkelingen onderhevig, want ze waren omslachtig, complex en inefficiënt. Nieuwe Software Defined technieken hebben een revolutie teweeg gebracht in de hedendaagse Enterprise datacenter-infrastructuren als het gaat om beschikbaarheidstechnieken (denk aan policy-driven management, clustering-technieken en  RAID-less storage systemen, etc.). Deze nieuwe technieken zorgen ervoor dat datacenter-resources sneller en eenvoudiger aan de business geleverd kunnen worden, waarbij de beschikbaarheid beter dan ooit tevoren geregeld is.

“Voorspelbaarheid” en “Standaardisatie” zijn 2 termen welke hand-in-hand gaan, maar desondanks de vanzelfsprekendheid, mist in veel IT-organisaties standaardisatie: zij leven vaak in de waan van de dag en zijn druk bezig met de dagelijkse operatie, waardoor zij vanuit een strategisch oogpunt niet met standaardisatie bezig zijn. Om de business de voorspelbaarheid te kunnen geven waarmee de gevraagde beschikbaarheid (en dus betrouwbaarheid) gegarandeerd kan worden, moet er gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde oplossingen welk aan de business geleverd kunnen worden.

Automation en standaardisatie

Wij merken dat IT-beheerders vaak door de business gevraagd worden om even naar “automation” te kijken, echter is hier “even” naar kijken onvoldoende! Automation is een middel om te standaardiseren en dat betekent dat de vraagstukken van de business ook ingevuld moeten gaan worden met standaard oplossingen: M.a.w. de business moet met hun IT-afdeling om te tafel om te kijken hoe en waar zij de IT-voering kunnen standaardiseren. Dit betekent ook dat vraagstukken die buiten diezelfde geboden standaard oplossingen vallen, niet ingevuld kunnen worden.

Kortom, een goede afstemming is noodzakelijk om wederzijdse verwachtingen te kunnen vervullen.

Naast de afstemming moet de IT-beheerder ook de tijd krijgen om zich te kunnen focussen waarmee hij oplossingen kan realiseren, waarbij hij zichzelf bekend zal moeten maken met nieuwe technieken, programmeertalen, -tooling en werkmethoden. Dit vraagt dus om een organisatorische wijziging waarbij de IT-beheerder uit de “waan van de dag” gehaald moet worden, zodat hij zich kan focussen op zijn nieuwe taak (als cloud-engineer). Dit lijkt in eerste instantie onlogisch, maar het resultaat moet zijn dat het aantal dagelijkse vraagstukken (supportcases) gereduceerd wordt waarbij alle geboden oplossingen gestandaardiseerd zijn, waarin de meeste vragen al reeds beantwoord zijn. Het is een investering richting de toekomst toe waarmee een voorspelbare IT-omgeving gerealiseerd wordt.

De IT beheerder zal in het begin vooral bezig zijn met “automation”, waarbij hij kleinschalige scripts aanlevert welke gebruik wordt om eenvoudige (deel-)taken snel uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld: Het uitrollen van een virtuele machines, de inrichting van standaard servers, het aanmaken van volumes op het opslagsysteem (SAN), het aanmaken van netwerken en/of firewall-rules, etc). Andere IT-beheerders worden gestimuleerd deze scripts te hergebruiken om hun dagelijkse werk mee te ontlasten, waarmee uniformiteit binnen de IT-afdeling wordt gerealiseerd.

Het uiteindelijk doel van deze (deel-) taken is om de hoeveelheid menselijke interactie te minimaliseren: Dit betekent ook dat er goed nagedacht moet worden over de scripts en taken zodat er een minimale hoeveel aan input-gegevens nodig zijn om een taak te kunnen volbrengen (denk hierbij aan het automatiseren van IP adressering, naamgeving, etc). Een IPAM oplossing is dan ook een must in volledige geautomatiseerde omgevingen om bovenstaande te kunnen bewerkstellen.
De scripts worden vooraf uitvoerig getest, waarmee de kans op menselijke fouten (de bron van de meeste onverwachte downtime momenten) verder wordt gereduceerd en de betrouwbaarheid wordt verhoogd.

Orchestration
Er rest nog een vraag: “Waarom dan nog orkestreren?”, met als antwoord: “Het aantal menselijk interacties nog verder verminderen waarmee de betrouwbaarheid verder verhoogd wordt”. Middels “Orchestration” worden de deeltaken in een chronologische volgorde (in een workflow) geplaatst, waarmee complete standaardoplossingen worden gerealiseerd.
Deze workflows zorgen ervoor dat alle complexiteit van de hedendaagse technologische oplossingen dermate vereenvoudigd worden zodat zij door iedereen gebruikt kunnen worden. Het is dan ook mogelijk om deze workflows vanuit een IT catalogus, middels een selfservice portaal, door applicatiebeheerders en/of ontwikkelaars zelf uit te laten voeren zonder tussenkomst van een IT-beheerder (zoals ze gewend zijn met een appstore op hun mobiele telefoon).

Cloud Management Platform (CMP).
Bovengenoemde stappen zijn een opstap naar een private-cloud omgeving en kan gerealiseerd worden door een Cloud Management Platform (CMP) tool in combinatie met een Software Defined DataCenter (SDDC) infrastructuur:

  • De CMP-tool bevat alle middelen om bovengenoemde punten (naast de standaardisatie zelf) snel en eenvoudig te realiseren.
  • De SDDC zorgt ervoor dat alle fysieke en virtuele componenten softwarematig aangestuurd kunnen worden (vanuit de CMP).

Een CMP-tool bevat alle middelen om het resource-gebruik en de bijbehorende kosten inzichtelijk te maken, middels show- en chargeback-mogelijkheden en capaciteits- en performance-management.
Veelal wordt de CMP-tool met andere configuratie-management tools geïntegreerd (bijvoorbeeld Microsoft System Center Configuration Manager, Puppet, Chef of Ansible) waarmee, zoals verwacht wordt, de business volledig kan worden bediend.

Conclusie
IT oplossingen worden steeds complexer en de aansluiting met de business lijkt hieraan voorbij te gaan: De vertaling van de functionele wensen worden niet goed vertaald naar technische oplossingen en/of zijn er technische randzaken niet goed in kaart gebracht (doordat de voorbereidende tijd ontbrak). Middels standaardisatie wordt een selectie gemaakt van technische oplossingen en worden deze middels een voorgeschreven set aan configuratie instellingen geïmplementeerd: de complexiteit wordt hiermee dermate verlaagd zodat de technische oplossingen weer aansluiten op de functionele wensen van de business.

Tot slot
Vosko biedt een complete private-cloud oplossing op basis van Cisco (ACI, UCS en UCS Director) en NetApp Solidfire, waarmee aan hedendaagse business-vereisten wordt voldaan. Wij kunnen helpen met al uw automation en orchestration vraagstukken, zodat wij uw bedrijf kunnen helpen met deze cloud-journey.

Gilbert van Hemert
Datacenter Consultant

Geen reacties op dit artikel

Laat ook een reactie achter

Meest gelezen

Kaviaar is voor de Wifi-elite

Consumentenelektronica op de werkvloer is vragen om problemen. Daar is het tenslotte nooit voor gemaakt. Of is dit een gevalletje kaviaar?

Avaya sluit overeenkomst met Extreme Networks voor verkoop netwerkactiviteiten

Avaya Inc. heeft dinsdag 7 maart 2017 een overeenkomst voor de verkoop van de activa van haar networking divisie gesloten met Extreme Networks, Inc.

Multi-Layer Security Architecture

Verdediging tegen cybercriminaliteit vraagt om een breder beveiligingsplan. Een Multi-Layer Security architectuur is dan ook actueler dan ooit