Aanbesteding netwerkcomponenten SURFdiensten naar Vosko Networking

11 augustus 2011

Persbericht
Krachtenbundeling hoger onderwijs middels raamovereenkomst

Utrecht, 11 augustus 2011 - SURFdiensten, de ICT inkooporganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, heeft een Europees aanbestedingstraject voor actieve netwerkcomponenten uitgevoerd voor zes Nederlandse universiteiten. Het doel was een raamovereenkomst te sluiten op basis waarvan actieve netwerkcomponenten voor zowel de vaste netwerkomgevingen als voor de draadloze netwerkomgeving kunnen worden aangeschaft. Tevens kunnen onderhoudsdiensten worden aangekocht. De aanbesteding is gewonnen door netwerkspecialist Vosko Networking uit Gouda. Per 1 augustus kunnen de Open Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven voor de inkoop van netwerkapparatuur en onderhoudsdiensten gebruik maken van de overkoepelende raamovereenkomst. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal vier jaar en omvat een waarde van enkele miljoenen euro’s.

Krachtenbundeling
De universiteiten hebben verschillende netwerken en maken gebruik van netwerkapparatuur van verschillende fabrikanten. Door de behoeften voor de komende jaren in één overeenkomst onder te brengen, wordt het inkoopproces vereenvoudigd. De bundeling van krachten heeft geleid tot een overkoepelende raamovereenkomst met kortingsafspraken. De aanbesteding uit naam van SURFdiensten zorgde ervoor dat er slechts één in plaats van zes aanbestedingstrajecten nodig waren, waardoor de procedurekosten substantieel zijn beperkt. Als contracthouder bewaakt SURFdiensten het naleven van de afgesproken kortingpercentages en de condities voor het onderhoud.

Joop Schuilenburg, projectleider van het aanbestedingstraject SURFdiensten: "Het traject is in een recordtempo verlopen, zodat we de raamovereenkomst voor de levering van apparatuur voor de zomervakantie konden gunnen en de betreffende universiteiten de benodigde apparatuur tijdig kunnen bestellen. De volgende fase is het maken van afspraken over een gezamenlijk onderhoudscontract en een stapsgewijze migratie van alle bestaande onderhoudscontracten naar één nieuwe. SURFdiensten heeft hier al een aanvang mee gemaakt."

Aanbestedingsprocedure
De niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor actieve netwerkcomponenten voor de vaste en draadloze infrastructuur is in het eerste kwartaal van dit jaar voorbereid. Op basis van voorselectie op referenties en technische bekwaamheid zijn vier leveranciers geselecteerd, waarvan drie partijen een offerte hebben ingediend. Vosko Networking heeft de aanbesteding gewonnen, vanwege de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding, die is vastgesteld op basis van scherpe kortingpercentages en een hoge score op functionaliteit, compatibiliteit en integratiemogelijkheden met de bestaande infrastructuur en service- afspraken. Op basis van de raamovereenkomst kunnen de zes universiteiten de benodigde netwerkapparatuur en onderhoudsdiensten zelf rechtstreeks inkopen bij Vosko Networking.

Jan Bakker, directeur van SURFdiensten: "Het is goed om te zien dat de samenwerking tussen hoger onderwijs instellingen ook bij dit Europese aanbestedingstraject heeft aangetoond schaalvoordelen op te leveren. Dat we als SURFdiensten daarbij het vertrouwen hebben van instellingen is zeer waardevol voor ons, ook richting de toekomst. Voor leveranciers biedt de gezamenlijke aanpak ook voordelen, alleen al wat betreft de reductie van het aantal trajecten waarop men hoeft te reageren. Dat komt de efficiency zeer ten goede.”

Over SURFdiensten
SURFdiensten is sinds 1991 de ICT-inkooporganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. SURFdiensten sluit namens hen overeenkomsten af met leveranciers van software, content, ICT-diensten en hardware. Daarnaast faciliteert SURFdiensten beheer en verzorgt het de verkoop & distributie aan de instellingen. Door haar unieke werkwijze wordt het hoger onderwijs en onderzoek snel, eenvoudig en voordelig bediend.

Voor meer informatie:
SURFdiensten
Marianne van der Valk
Tel: 030 298 30 00
E-mail: marianne.vandervalk(at)surfdiensten.nl

Whizpr
Marjan Schrader
Tel: 0317 410 483
E-mail: surfdiensten(at)whizpr.nl

 Website SURFdiensten
 Website Vosko Networking
 Meer nieuws over SURFdiensten
 Volg SURFdiensten op Twitter

Nieuws
10 april 2014
OpenSSL Heartbleed Extension Vulnerability

8 april 2014
Vosko realiseert netwerk Groene Hart Ziekenhuis

27 februari 2014
Cisco partner van het jaar

20 februari 2014
Amstelland blij met locatie bepaling


Meer nieuws